Model pedagògic

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document que recull el model pedagògic, és a dir, la nostra mirada educativa que regeix la línia d’escola.