L’equip humà del Primavera

El nostre leitmotiv

Les persones que treballem al Primavera vetllem per afavorir el benestar amb respecte, empatia i comunicació sincera, contribuint al creixement comú amb passió i alegria.

Equip educatiu i PAS

L’Escola Primavera compta amb un Claustre de 25 persones, entre les quals s’hi troben l’Equip de Gestió, les tutores, les especialistes, les educadores i el personal d’administració i serveis.

Equip de gestió: Iván, Laia i Jéssica.

Cicle de petits: Michelle, Esther, Judit B., Silvia, Natàlia i Raquel.

Cicle de mitjans: Anna, Carme, Judith V., Ester, Judith M., María i Lourdes.

Cicle de grans: Jéssica, Laura, Patrícia, Joana, Iván, Laia, Sara i Rachel.

PAS: Àlex i Àngels.

Equip educatiu de migdia

L’Escola Primavera compta amb un equip educatiu de migdia d’onze persones, entre les quals s’hi troben la coordinadora de migdia, les educadores i la cuinera.

Filera superior (d’esquerra a dreta): Jaume, Eva, Julia, Yolanda, Conchi, Eva, Noelia i Jonathan.

Filera inferior (d’esquerra a dreta): Rachel, Lourdes i Ana.